Hvem vi er

Vår nettstedsadresse er: https://minhr.no

Det er et nettsted eid av Martin Jonassen AS, NO 997 579 712 MVA, https://mj.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi i Martin Jonassen AS bruker Google Analytics som analyseverktøy på vår nettside. Dette verktøyet bruker cookies for å samle inn data. All informasjon som verktøyet lagrer er anonym og datagrunnlaget benyttes til å forbedre våre nettsider.

Kontaktskjemaer

Der hvor vi gjennom kontaktskjema samlet inn brukerinformasjon som navn, arbeidsgiver og e-postadresse benyttes denne informasjonen kun til det formålet den samles inn for.

Har du spørsmål rundt dette, ta kontakt på e-post info@mj.no eller telefon 410 79 556.