Om oss

minHR.no er gjennom Martin Jonassen AS Norges ledende kompetanse og rådgiver til store selskaper som vil endre eller effektivisere måten de jobber innen HR og Lønn. Selv om vår kjernevirksomhet er å kjøre store prosjekter innen HR og Lønn, tilbyr vi vår ”overskuddskapasitet” på svært tunge HR-spesialister til selskaper der vår kompetanse er mangelvare.

På de fleste konkrete oppdrag kan vi tilby fastpris for jobben.


Våre honorarer tilpasses etter kompleksitet og hvilken type konsulent du trenger. Vi ønsker å levere beste kvalitet på kortest mulig tid.

Hvorfor oss

En av våre styrker er vår kapasitet og fleksibilitet. Vi har både tilstrekkelig antall HR-spesialister til å kunne være fleksible med type kompetanse vi stiller til din disposisjon, og kan prioritere deg som kunde på kort varsel.

Martin Jonassen AS kjører tunge internrevisjoner og analyser av noen av de største HR- og lønningsavdelinger i Norden. Med vår kompetanse innenfor lønns- og HR-faget og erfaringer fra prosesskartlegginger, revisjoner og kompetansekartlegginger, oppfølgninger av outsourcede tjenester på vegne av kunder har vi en unik kompetanse innen lønn og HR.

Med store mengder malverk kan vi svært effektivt bistå, selv på kort tid.

…men Vår faglige integritet er grunnsteinen i hele vår forretningsfilosofi.

Våre tjenester

Strategisk HR-rådgivning

Trenger dere noen å sparre med før dere tar veivalg om strategier, planer, ansatte eller utvikling? Vi har erfaringen og kompetansen du trenger!

Fra oss kan dere få rollen som tung HR-direktør bare de timene dere trenger det, som sparringspartner eller for å løse en konkret utfordring dere har.


Juridiske HR-utfordringer

Vi er et av Norges tyngste miljøer innen lønnsjuss og er spesialister på arbeidsrett, og kan hjelpe dere å løse de utfordringer dere har og forhindre at konflikter oppstår. Har konflikten allerede oppstått, bistår vi dere i å løse denne på best mulig måte.

Skulle deres sak mot formodning måtte prosederes for retten, benytter vi samarbeidspartner der vi har tett relasjon.


Bistand av HR-Sjef

Med lang erfaring fra mange nedbemannings-, omstrukturerings- og endringsprosesser kan vi hjelpe dere med å håndtere personalsaker og konflikter, føre dialog og forhandlinger med fagforeninger og tillitsvalgte.

Eller vi kan gi trygg og god faglig støtte for deres HR-medarbeidere i en krevende tid, der behovet for å ha noen å diskutere med er stort.


Håndtert av HR-konsulent

Mangler dere dedikerte egne HR-ressurser, kan vi bistå dere med å utforme og å sikre ansettelseskontrakter, formelle brev og dialogen med ansatte og myndigheter når dere trenger litt ekstra kompetanse.

Vi kan også bistå ved bemanning og rekruttering, og utfører både personlighetstester og kompetansetester.

Når dere akutt kommer i en situasjon der HR- eller Lønningssjefen mangler, hjelper vi dere gjerne ut av en vanskelig situasjon.

Deres trygghet i prosessen er vårt primære produkt.

Ta kontakt

Kontakt oss i Martin Jonassen AS for en prat rundt dine utfordringer. Fyll ut skjemaet, send oss en e-post eller ta en telefon så vil vi hjelpe deg i løpet av få timer.

Send oss en e-post

info@mj.no

Besøk vår hjemmeside

www.mj.no

Ring oss

Martin Jonassen AS
+47 410 79 556
Man - Fre, 9:00-16:00

Kontakt oss